Wednesday, January 13, 2016

ശുദ്ധി


ഉമ്മറമലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ദേവി തൻ
തീണ്ടാരിത്തുണിയെങ്കിലും പിന്നിലെ
ചാമ്പൽപ്പുരയിൽ ഭയന്നൊളിവിലാണ്
കുടുംബിനി തൻ മുഷിഞ്ഞ തുണി.
'................... ബി.ജി.എൻ വർക്കല

1 comment: