Tuesday, July 11, 2017

ഒരു ശൈത്യകാല വിചാരണ ............ബാബു കുഴിമറ്റം.

ഒരു ശൈത്യകാല വിചാരണ ( കഥകൾ)
ബാബു കുഴിമറ്റം.
ഡി.സി.ബുക്സ്
വില :90 രൂപ

കഥകളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ. അവരാൽ രചിക്കപ്പെടുന്ന കഥകൾ കവിതകൾ ചിത്രങ്ങൾ . അവ കഥകളാകുന്നു. സമീപകാലത്ത് കഥകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകരീതിയാണ് അപരവത്കരണം താൻ തന്നെ കഥാപാത്രമാകുകയോ തന്നിലൂടെ കഥകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുകയും കഥയിലുടനീളം താനുണ്ടാവുമെങ്കിലും തന്നെ വായിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന രീതി. ഇതിലൂടെ കഥയ്ക്കു യാഥാർഥ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ടു ഭ്രമപരമായ ഒരു വാസ്തവികത സമ്മാനിക്കുന്നു. ഇത്തരം വായനകൾ പലപ്പോഴും എഴുത്തുകാരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും വഴുതിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയും സുലഭമാണ്. മറ്റൊരു രീതിയാണ് ബിംബവത്കരണം. കവിതയിലും കഥയിലും എളുപ്പം കൈകൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ബിംബവത്കരണം. പ്രതീകമായി പറഞ്ഞു കൊണ്ടു പറയാനുള്ളതിനെ ശക്തമായി പറയാൻ എഴുത്തുകാരനു സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുന്നു ഈ സങ്കേതം. പല പല കാരണങ്ങളാൽ എഴുത്തുകാർ പ്രതീകങ്ങളെ തേടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാക്കാലത്തെയും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കുടുംബ അന്തരീക്ഷങ്ങളുടെ കൈകടത്തലുകളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ നേടൽ കൂടിയാണ് എന്നതിനാലാണങ്ങനെ . ഇവിടെ ഒരു ശൈത്യകാല വിചാരണ എന്ന കഥാസമാഹാരമാണ് വായനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് . ബാബു കുഴിമറ്റം എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ 18 കഥകളാണ് 10 ഭാഗങ്ങൾ ആക്കി ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഭാഗം ഒന്നിലെ കഥകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ചെറുതും ഗഹനമായ ചിന്തകൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നവയുമാണ്. പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള കഥകളിൽ തുടക്കത്തിന്റെ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടുകയും വിരസമായ ഒരു വായനാ തലം കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇടക്കിടെയുള്ള ചിലവ ശരിക്കും ആസ്വാദ്യവും ചിന്താദ്ദീപകവും ആണ്. പ്രതീകവത്കരണം ആണ് ശ്രീ ബാബു കുഴിമറ്റം ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന ശൈലിയെന്നു കാണാം. വടി ,മീൻ പൂച്ച , ഗൗളി, പുതപ്പു , നായ തുടങ്ങി അസംഖ്യം ബിംബങ്ങളിലൂടെ കുടുംബ ,സമൂഹ രാജ്യ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കഥകൾ ആണവ . പുതപ്പു കഥാപാത്രമാകുന്ന കഥയാണ് ഒരു ശൈത്യകാല വിചാരണ. ഈ കഥയിൽ പുതപ്പിനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പെണ്ണുടലായിട്ടു തന്നെയാണ്. അത് വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നതുമാണ്. പക്ഷേ ഇടയിലെ ഭാര്യ എന്ന കഥാപാത്രം കടന്നു വരികയും ഒരേ സമയം പുതപ്പും ഭാര്യയും ഒന്നായിരിക്കുമ്പോഴും അതിനെ വേറിട്ട രണ്ടായി വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കഥയിലെ കൈയ്യടക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞു എഴുത്തുകാരൻ. ആ ഒരു രണ്ടു മൂന്നിടങ്ങളിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ പുതപ്പു എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച തലം കൈവരിച്ചേനെ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഇതേ പോരായ്മ പൂച്ചയും നായയും കഥാപാത്രമാകുന്ന അനർത്ഥ ചതുഷ്ടയവും , ഗൗളിയും പേറുന്നതായി തോന്നിപ്പിച്ചു. വളരെ മനോഹരമായ സങ്കേതങ്ങൾ ആണ് ഓരോ കഥാതന്തുക്കളും. പക്ഷേ ദീർഘമായ കഥയാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പരത്തി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാകാം ഈ പാളിച്ചകൾ അതോ മറ്റൊരു വായനക്കിടം നല്കാതെ എഴുത്തുകാരൻ മടക്കിവച്ചതുമാകാം. കഥകൾ എല്ലാം തന്നെ കാമ്പുള്ള രചനകളാണ് . ബാബു കുഴിമറ്റത്തെപ്പോലുള്ള കഴിവുറ്റ എഴുത്തുകാർ മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എഴുത്തിലെ നിസാരമായ ചില പാളിച്ചകളെ അവഗണിക്കുന്നതിനാലാവാം എന്നു കരുതുന്നു. സോഷ്യൽ ഇടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ എഴുത്തുകുത്തുകളുമായി സാന്നിദ്ധ്യമറിയിക്കുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഇനിയും അറിയപ്പെടാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു. കാമ്പുള്ള , ശക്തവും സരളവും താളവുമുള്ള എഴുത്തുകൾ ഹൃദയത്തെ ഒരേ സമയം ദ്രവീകരിക്കുകയും ചിന്താവനങ്ങളിലേക്ക് അലയാൻ വിടുന്നവയുമാണ്. ആശംസകളോടെ ബി.ജി.എൻ. വർക്കല

Monday, July 10, 2017

ചൂലറ്റങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പറക്കുന്നത്........ രമ്യ സഞ്ജീവ്

ചൂലറ്റങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പറക്കുന്നത്. (കവിതകൾ)
രമ്യ സഞ്ജീവ്
കറൻറ് ബുക്സ് .
വില: 60 രൂപ

കവിതകൾ വായിക്കുക എന്നതൊരനുഭവം ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ രീതികൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ . കഥയും നോവലും വായിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും സമയവും കവിതകൾ ആഹരിക്കുന്നില്ല. പകരം വായിച്ചു തീർന്നും ബാക്കിയാവുന്ന കുറേയേറെ വികാരങ്ങളുടെ സംഭരണിയാകുന്നു മനസ്സു. കവിതകൾ നല്കുന്ന വികാരമാണത്. പലപ്പോഴും വായനകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആൺ പെൺ എഴുത്തുകളിലെ രസതന്ത്രശൈലികൾ വിവരണാതീതമാണ്. ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിലും അവയെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താനാവില്ല. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയായി ചിന്തിക്കാനാവില്ല തിരിച്ചും . എഴുത്തിലും ഈ ഒരു വേർതിരിവ് അനുഭവപ്പെടും. മുലകളെക്കുറിച്ചു അവനെഴുതുമ്പോൾ മനോഹരമായ വർണ്ണനകളാണെങ്കിൽ അവളെഴുതുക അതിൽ നിറച്ച വേദനകളും അപമാനങ്ങളുമാകുന്നു. കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഈ വേർതിരിവു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വസ്തുതകളിലും കാണാം. അതിനാൽ തന്നെയാകണം എഴുത്തിലെപ്പോഴും ആൺ പെൺ വേർതിരിവുകൾ വായനക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. "ചൂലറ്റങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പറക്കുന്നത് " എന്ന കവിതാ സമാഹാരം രമ്യ സഞ്ജീവിന്റെ 34 കവിതകളുടെ കൂട്ടാണ്. അടുക്കള മണമുള്ള , പെൺമണമുള്ള ,മനമുള്ള ചിന്തകൾ നിറച്ച 34 കവിതകൾ. "ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നിടത്തു നിന്ന് കൈ പിടിച്ചു യാത്രയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന" ചിന്തകൾ ആണവ.. കടലകൊറിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് കവി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. അവ വായനക്കാരനിൽ പക്ഷേ കടലയല്ല കടലോളം വിചാരങ്ങളെ നിറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ശരാശരി കുടുംബിനിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിക്കുമ്പോൾ
നിനക്കും എനിക്കുമിടയിലെ
തുടൽ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ
അതിലുടക്കിക്കിടക്കുന്ന എന്റെ
അപ്രഖ്യാപിത ശൗര്യത്തെ
വിധേയത്വം എന്ന ഒറ്റ വാക്കു കൊണ്ട്
ആരോ അളന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് . (പട്ടി ജന്മം) എന്നു വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പറയാനുള്ളവ ഇനിയെങ്ങനെ പറയണം എന്ന ചോദ്യം ശേഷിക്കുന്നു. കാലികതയുടെ ആസുരതകൾ
തുടകൾക്കിടയിലെ
രണ്ടിഞ്ച് നീളുന്ന മുറിവായി
ഞെരിച്ചു ചുവപ്പിച്ച മുലക്കണ്ണുകളായി
മൂന്നായി ചിതറിയ തലയായി... (അവളുടെ വീടിന് അവസാനമായി പറയാനുള്ളത്) വാക്കുകൾ നഷ്ടമായി വായനക്കാരിലേക്ക് തറച്ചു കയറുന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് നൂറു മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും
ഒടുവിൽ പരിസമാപ്തിയിലെത്താത്ത
നിഗമനങ്ങളെല്ലാം കൂടി
ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട്
അവൻ 'സുന്ദരീ'ന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ
നീട്ടിയൊരു മൂളലാവും (അങ്ങനെയും ഒരു കാലത്ത് ) എന്ന സമരസപ്പെടലിൽ കുരുങ്ങി കുടുങ്ങി പ്പോവും എന്നു വ്യക്തമായി പറയുന്നു കവി. ആകുലതകൾ നിറഞ്ഞ ഇന്നിൽ മൂന്നു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള മൂപ്പെത്താത്ത കുരുന്നിനോട് ഒരുറക്കത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു ഉടുപ്പൂരി നിന്നെ നോവിച്ചന്റെ സ്വപ്ന സഞ്ചി അറുത്തെടുക്കാമെന്ന് കവി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.. വിഹിതാവിഹിതങ്ങളുടെ തലയിലൂടെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പി കടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണൊരുത്തി ആധുനികതയുടെ മുഖമാണ് കാണിക്കുന്നത്.
പലർക്കായി വീതിക്കാനൊരുങ്ങവേ
"കണക്കറിഞ്ഞു കൂടാത്തവൾ " എന്നു
ചിരിയെറിഞ്ഞ് ഒന്നായി ചുരുങ്ങി
ഒരു തരം മുട്ടലാവും.
എല്ലാ തിരിച്ചറിയലുകൾക്കുമപ്പുറത്ത്
ചില ഇടങ്ങളുണ്ട് .... ( നീ മാത്രം നിറയുന്ന ഇടങ്ങൾ ) എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഓരോ പെൺ ജന്മവും എന്ന കണ്ടെത്തലിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയെത്ര ശുഷ്കമാണെന്നോർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കവി.
ഓരോ ആയലിന്റെ തുടക്കത്തിലും
ഈ ചില്ലയുടെ അറ്റത്തെ
മണ്ണ് നോക്കി നിൽക്കുന്ന
ഇലയായി നിന്നെ ഞാൻ
രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു (ഞാൻ ഒരൂഞ്ഞാലാട്ടക്കാരി ) ജീവിത പരിസരങ്ങളെ താത്വികമായി കവി എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇത്തരം ദൂരങ്ങളാണ് കവിതയെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നത്.
പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന്
എരമംഗലത്തേക്കുള്ള റോഡിലേക്ക്
കണ്ണും നട്ട് പത്ത് ചെഗുവേരകൾ.
ചുവന്ന ബോർഡിലെ
വെളുത്ത അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക്
ആവാഹിച്ചു ആണിയടിച്ചു തറച്ച
കമ്യൂണിസത്തെ
എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന്
അരികിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്
ഓരോ ചെയും .( ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവൻ) എന്ന് കവിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് ഓരോ വരിയും ഓരോ കല്ലായി പതിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെണ്ണായതു കൊണ്ടു മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന കളങ്ങൾ അല്ല എന്റെ ആകാശം എന്നു കവി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവതിപ്പാട്ട് എന്ന കവിതയിലെ ന്നാലും ... ന്റെ ഭഗവതി ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റം പറയില്ല
എത്രയെന്നു വച്ചാ
മഞ്ഞളു മാത്രം മണക്കുന്ന
ഈ കൂട്ടിലിങ്ങനെ
കൈയ്യും പൊക്കി കണ്ണും മിഴിച്ചു ..... കവിയുടെ വരികളാൽ പെണ്ണായ ദൈവവും മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ ഒരേ വികാരവിചാരങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുന്നതായി കാണാം. സ്ത്രിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയുടെ അസ്വാരസ്യം ഒട്ടുമിക്ക കവിതകളിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നില്കുന്നത് വായിച്ചെടുക്കാനാവും.. കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള കവിതകൾ ആണ് ഈ സമാഹാരത്തിൽ എന്നു കാണാം. ഗദ്യകവിതകളുടെയും പദ്യ കവിതകളുടെയും സമ്മിശ്ര രൂപത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കവിതകളും ഒരു വട്ടം വായിച്ചു മടക്കുന്ന ഒന്നായി തോന്നിപ്പിക്കില്ല.
ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള തവനൂർ ഐഡിയൽ കോളേജിലെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക യുവകവികൾക്കുള്ള തുഞ്ചൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ കൊൽക്കത്ത കൈരളി സമാജം എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ്. ആശംസകളോടെ ബി.ജി.എൻ വർക്കല

Sunday, July 9, 2017

ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് ..........അജിത ടി.ജി

ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് ( കവിതകൾ)
അജിത ടി.ജി.
3000 BC
വില: 100 രൂപ

ആദികാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ വികാരവിചാരങ്ങളെ പകർത്താൻ കവിതയുടെ അനന്തമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിപ്പോകുന്നുവെന്നു മനുഷ്യ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നാം അറിഞ്ഞതിലുമധികം അറിയാത്ത കോടാനുകോടി കവികൾ അത്തരത്തിൽ ഭൂതലത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകളിലൂടെ വായ് മൊഴികളായി കടന്നു പോയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. കവി കുരീപ്പുഴയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു നഗ്ന സത്യം കൂടി വെളിവാകും. അത് ഈ കവികളിൽ ചരിത്രമറിയുന്നവരാകാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നതാണ്. തമിഴ്നാടിന് ഒരു ഔവ്വയാർ കർണ്ണാടകത്തിനു ഒരു അക്കാവമ്മ മലയാളത്തിനു എഴുത്തച്ഛനും അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പോരായ്മയെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. വളരെ മനോഹരമായ പല താരാട്ടുപാട്ടുകളും പുരുഷന്റേതാണ് മലയാളത്തിൽ . ഒരമ്മയുടെ താരാട്ടുപാട്ടു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂളാൻ കഴിയുന്നില്ല ? കവി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
ഇത്തരം ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ വനിതയും അക്ഷരങ്ങൾ കുറിക്കുന്നത്. ഒരെഴുത്തുകാരി എഴുതുന്നത് തൂലികാനാമത്തിലാണ്. സ്വന്തം പേര് പുറത്തറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അവൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഈ കാലത്തിലും. എങ്കിലും രാത്രിയുടെ ഇരുണ്ട കോണുകളിൽ അവർ ഒളിച്ചിരുന്നു എഴുത്തുകൾ തുടരുന്നു. ഭയം വിട്ടുമാറാത്ത കാലത്തിൽ അപര നാമങ്ങളിൽ. ഈ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്റെ നിലപാട് തെളിയിക്കുന്നത് .
ഇവിടെ അജിത ടി.ജി. എന്ന കവിയുടെ കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ അവർ എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. കവിയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ / കാഴ്ചകൾ / അനുഭവങ്ങൾ ആണ് കവിതകളാകുന്നത്. ഇവിടെയും വി ഷ യ ങ്ങ ൾ കാൽപ്പനികതയിൽ വീണു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞു തുള്ളികൾ അല്ല. പ്രണയമായാലും ജീവിതമായാലും കാലിക സംഭവങ്ങളായാലും തനതായ ഗ്രാമ്യ മുഖം തേടുന്ന വരികൾ ആണ് വായനക്കാരിലേക്കു പകരുന്നത്. അസ്വഭാവികതകൾ ഇല്ലാതെ അവ വായിച്ചു പോകാൻ കഴിയും. ഗദ്യകവിതകളിലേക്ക് തുറന്നു പിടിക്കുന്ന ആഖ്യായനശൈലിയാണ് എല്ലാ കവിതകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. 41 കവിതകൾ അടങ്ങിയ ഈ കവിതാ സമാഹാരം വളരെ മനോഹരമായ പ്രിന്റിംഗ് , ഡിസൈൻ എന്നിവയാൽ വേറിട്ട മുഖം നല്കുന്നു. പലപ്പോഴും കവി കവിതയാണെന്നത് മറന്ന് കവിത പറച്ചിലിന്റെ ഒരു തലം കൈകൊള്ളുന്നുണ്ട്. വികാരവും വിചാരവും എഴുത്തിൽ വരുത്തുന്ന അന്ത: ക്ഷോഭം ആകാം ആ ഒരു രീതിക്ക് നിദാനം. അതുപോലെ ഓരോ കവിതയ്ക്കും ആമുഖം നല്കി വായിക്കുന്നവരുടെ ചിന്തകളെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് താൻ വരയ്ക്കുന്ന വരയിലൂടെ നടത്തുന്ന അധ്യാപക രീതി വായനയുടെ രസം നശിപ്പിച്ചു പലപ്പോഴും.
അണ്ടർസർവൈലൻസ് എന്ന കവിത എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന നല്ല കവിതകളിൽ ഒന്നാണ്. ശരാശരി മധ്യവയസ്സിന്റെ മനസ്സിനെ ഇത്ര നന്നായി വേറെങ്ങനെ പറയും എന്നു തോന്നിച്ചു വായന. പകലിലെ ഓരോ അവസരങ്ങളും മൂന്നാംകണ്ണിന്റെ നോട്ടത്തെ ഭയന്ന് ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ വേവലാതികളെ ഒടുവിൽ "അണ്ടർ ദി സർവ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫക്കിംഗ് ഫെറ്റീഗി" ൽ മനോഹരമായി പഞ്ചു ചെയ്തു. ജലജീവിതം ,ഒടേ തമ്പുരാന്റെ ഒരു ദിവസം ,ജനറൽ വാർഡ് ഒക്കെ എടുത്തു പറയാവുന്നവയാണ്.
" തേഞ്ഞു പൊട്ടാറായ ചെരുപ്പും
സ്റ്റീലിന്റെ ചോറ്റുപാത്രവും
ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുമായി
അത് ആംബുലൻസിൽ
കയറിപ്പോകും" (ജനറൽ വാർഡ്) വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം എത്ര ആഴവും ദയനീയവും ആണ്.കണ്ടു മറന്ന ഓർമ്മകൾ ആണ് ,പച്ചയായ ജീവിതമാണത്. എലനോവ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന കവിത വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരിക ദൈവത്തിന്റെ മകൻ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമാണ്. മലയാളിയിൽ നിന്നും മാറിയ ഭൂപടം പോലെ ഒരു പ്രതീതി നല്കിയ വായന.
ജാരൻ , ദി ലാസ്റ്റ് സപ്പർ, പിടിയരി തുടങ്ങിയ ചില കവിതകൾ കവിയുടെ കൈവിട്ടു പോയ എഴുത്തുകൾ ആയി അനുഭവപ്പെട്ടു. വിഷയത്തെ വിചാരിച്ച ഫ്രയിമിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാനാവാതെ പോയ വായനയായിരുന്നു അവ. "നിശാചരി " മനോഹരമായ ഒരു ഫ്രെയിമായിരുന്നു. ജീവിതത്തെ എത്ര നന്നായാണ് വരച്ചിട്ടത്.
അറ്റമില്ലാത്ത
ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക്
അമ്പരന്നു പായുന്ന
രേഖകളെ വരച്ചും ( ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് ) അടയാളപ്പെടുത്തിയും മായ്ച്ചും വായനയെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്ന ഈ കവിതാ സമാഹാരം ഉള്ളടക്കം കുറച്ചുകൂടി ഡിസൈൻ പോലെ മനോഹരമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നു തോന്നി. സമ്മിശ്രവികാരങ്ങൾ നല്കിയ വായനകൾ ആണ് ഓരോന്നും. ഒരു പുസ്തകവും പൂർണ്ണമല്ല എന്ന ഒഴിവു കഴിവിന്റെ ജാമ്യത്തിൽ നല്ലൊരു വായന നല്കിയ കവിതകൾ എന്നു മാത്രം രേഖപ്പെടുത്താം. ആശംസകളോടെ ബി.ജി.എൻ വർക്കല

Wednesday, June 28, 2017

ഉൾക്കനൽ .........എസ്.സരസ്വതി

ഉൾക്കനൽ ( കവിതകൾ)
എസ്.സരസ്വതി
പരിധി പബ്ലിക്കേഷൻസ്
വില: 80 രൂപ

കവിതകൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് കാലത്തിനോടാണ്.  കവി ഒരേ സമയം പ്രവാചകനും സാമൂഹ്യ സേവകനുമാണ്. കാലത്തിനു കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതു പോലെ തന്നെ കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവയാകണം കവിതകൾ. പഴയ കാല കവിതകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഘട്ടം വരെ പുരാണങ്ങളും വർണ്ണനകളും മിത്തുകളുമായി കാവ്യലോകം ഒരുതരം രാസലീലയിലായിരുന്നതായി കാണാം. പക്ഷേ പൊടുന്നനെ കവിതയിലേക്ക് ജീവിതം ഇറങ്ങി വരികയും അവയിൽ അതിഭാവുകത്വങ്ങളും ഭ്രമ കല്പനകൾക്കും പകരം ജീവിത പരിസരങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തൽ ആരംഭിച്ചു. ആശാൻ കവിതകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ വേണ്ടി വരില്ല തന്നെ. ഈ ജീവിത പരിസര വീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭൂമികകൾ മാറുന്നതും കാലവും ദേശവും ഭാഷയും മറികടന്നു അതിരുകൾ ഇല്ലാത്ത ആകാശം കൈവരുന്ന കാഴ്ച നമുക്കിന്നു അനുഭവവേദ്യമാണ്.
ഉൾക്കനൽ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ശ്രീമതി എസ്. സരസ്വതിയുടെ പ്രഥമ കവിതാ സമാഹാരമാണ്. 38 കവിതകൾ അടങ്ങിയ ഈ പുസ്തകത്തിനു കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ അവതാരികയും രാജേഷ് കെ എരുമേലിയുടെ പഠനവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വർഷം കൊണ്ടു തന്നിൽ ഉദിച്ച വരികൾ ആണ് എന്ന് . കവിതകൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ധാരണകൾ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അത്ഭുതം സമ്മാനിച്ചു. നല്ല ആഴമുള്ള വായനയുടെയും ഭാഷാശുദ്ധിയുടെയും അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കവിതകൾ, നല്ല എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവ കൊണ്ടു പുസ്തകം നിലവാരം പുലർത്തി.  മനുഷ്യന്റെ വ്യഥകളെ , ചിന്തകളെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലെ ചില അവസ്ഥകളെ ബിംബവത്കരണത്തിലൂടെ കവി പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ചിതൽ പോലെ മനസ്സിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ചിന്തകൾ. തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും  അവ മനസ്സിനെ തന്നെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൗതികവും ബൗദ്ധികവുമായ ഒരു തലം അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. സൈനസിന്റെ ആക്രമണത്തെ ആഗോള കച്ചവട ഭീകരതയുടെ തേനീച്ചക്കൂടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രസാവഹമായ വരികൾ പങ്കുവച്ച കടന്നൽക്കൂടും ബിംബവത്കരണത്തിൽ നല്ല നിലപാടായിരുന്നു. പ്രണയത്തിന്റെ പക്വതയാർന്ന കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു സ്വപ്ന സഞ്ചാരികൾ . റയിൽപ്പാളങ്ങളായിരു ജീവിതങ്ങളകലെയൊരു കാഴ്ചയിലൊന്നിക്കുന്നതും അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ കൃത്യമായ അകലം സൂക്ഷിക്കാൻ ശീലിച്ചതും പ്രണയത്തിലെ നോവിന്റെ മധുരമാണ്. ജീവിതം സമരസപ്പെടലുകളാകുമ്പോൾ പ്രിയതരമായൊരു ഇഷ്ടത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുമെന്ന ചിന്തകൾക്കൊരുത്തരമാണ് റയിൽപ്പാളങ്ങൾ ( സ്വപ്ന സഞ്ചാരികൾ) കാട്ടിത്തരുന്നത്. കരയിൽ പിടയ്ക്കുമൊരു മീനിനെപ്പോലെ തുടിക്കുന്ന കനം വച്ച ഹൃദയത്തിനുടമയാകുന്ന മനസ്സാണ് (അത്താണി ) പ്രണയം പോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയേയും നോക്കിക്കാണുന്നത്. മണ്ണിരയിലൂടെ കവി തേടുന്നത് ആരാണിവിടെ ഇരയെന്നു തന്നെയാണ്. മണ്ണോ അതോ മണ്ണിരയോ ? ഒപ്പം ഒന്നേയുള്ളുവെങ്കിലും ഛേദിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നു പേരു കേൾപ്പിക്കുന്നൊരവയവം രണ്ടുണ്ടെങ്കിലുമതു കൊണ്ടു നിൻ പെൺ വർഗത്തെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കുന്നില്ല (മണ്ണിര ) എന്ന ചിന്ത സമകാലിക വിഷയങ്ങളിലെ പുരുഷ കാപട്യങ്ങൾക്ക് നേർക്കു ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരിഹാസ്യമായ വിരൽ ചൂണ്ടൽകൂടിയാകുന്നു. തമ്മിൽ എന്ന കവിതയിലൂടെ  മഴയും വിത്തും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒളിച്ചുകളിയും പ്രതീക്ഷയും ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മതയിലേക്കുള്ള ഒളിനോട്ടമാണ് എന്നു കാണാം. ആരായിരുന്നു നീയെനിക്കെന്നുള്ളൊരാത്മസംഘർഷം (നക്ഷത്രങ്ങൾ പരത്തും നിലാവ് ) ,അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന്റെ മാധുര്യമിന്നുമെൻ നാവിന്മേലൂറി വരുംപോലെ ( ഓണായനം) എന്നീ കവിതകൾ പരമ്പരാഗത പദ്യശൈലിയിൽ എഴുതിയ ശീലുകൾ ആയിരുന്നു. ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ, പൂച്ചക്കുട്ടീ,, യാത്രാമൊഴി എന്നിവ ഭേദപ്പെട്ട വായന നല്കി. പെട്ടെന്നു പ്രതികരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ചില കവിതകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ ആവർത്തന വിരസത നല്കി. മകൾക്ക് എന്ന കവിത അത്തരത്തിലൊന്നായിരുന്നു. കുറച്ചു കൂടി വിശാലമായ ആകാശം നല്കാമായിരുന്ന ഒരു രചനയായിരുന്നു  അത്. നീറ്റൽ എന്ന കവിതയും ഉദ്ദേശിച്ച മാനം കണ്ടെത്തിയില്ല. വികാരപരമായ എഴുത്തുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സ്വഭാവികമായ പരിമിതികൾ ആണവ. ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകളുടെ അടയാളങ്ങളായി വായിക്കപ്പെടുന്ന സുഗന്ധിയും അതിജീവനവും മറവി ദിനവും കുറച്ചു കൂടി കയ്യടക്കം പാലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലെന്നു തോന്നിപ്പിച്ച വായനകളാണ്.ഇതിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കവിതയാണ് വീട്. വീട്ടിലെ പൊടിപിടിച്ചഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഉം 17 ഉം കാണുന്നില്ല. 19 (1) ചിതലരിച്ചിരിക്കുന്നു 21 സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനം (വീട് ) എന്ന വരികളിലൂടെ സ്ത്രീയുടെ വീടിനുള്ളിലെ അവസ്ഥ എത്ര മനോഹരമായാണ് കവി വരച്ചിടുന്നത്.
തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ശക്തവും ചടുലവുമായ ഇത്തരം അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഇനിയും പിറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ കവിയിൽ നിന്നെന്ന സന്ദേശം നല്കുന്ന ഈ കവിതാ സമാഹാരം നല്ലൊരു വായന സമ്മാനിക്കും കവിതാ പ്രേമികൾക്ക് എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ  ബി.ജി.എൻ വർക്കല

Tuesday, June 20, 2017

ദലമർമ്മരങ്ങൾ ........ ഡോ. അനി ഗോപിദാസ്

ദലമർമ്മരങ്ങൾ (കവിതകൾ)
ഡോ. അനി ഗോപിദാസ്
പായൽ ബുക്സ്
വില: 80 രൂപ

കവിതകൾ കാലത്തിന്റെ കൈയ്യൊപ്പുകളാണ്. ഭസ്മമിട്ടു മിനുക്കുന്ന ഓട്ടു വിളക്കുകളല്ല അവ കാലാന്തരത്തിൽ ക്ലാവു പിടിച്ചു പോകാത്തവയാണ് കവിതകൾ .പക്ഷേ അത്തരം മനോഹരമായ വെളിച്ച ദായകമായ കവിതകൾ ഇന്നു സാഹിത്യത്തിന് അന്യമാണ്. നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കളെപ്പോലെ അവ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു കവിതാസ്വദക മനസ്സുകൾക്ക്. പലപ്പോഴും വായനയിൽ തടയുന്ന കല്ലുകടികളെ ക്ഷമയോടെ വിഴുങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ദയനീയത എന്നു മുതൽക്കാണ് മലയാള സാഹിത്യം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രണയാർദ്രമായി രണ്ടു വാക്ക് എഴുതുന്നവർക്കെല്ലാം കവിതയുടെ അസ്കിതയുണ്ട് എന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ നില്ക്കുന്ന സോഷ്യൽ ഇടങ്ങൾ പലപ്പോഴും നല്ല എഴുത്തുകളെപ്പോലും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതായ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു . കൊള്ളാം , അടിപൊളി, സൂപ്പർ ,മനോഹരം തുടങ്ങിയ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളുടെ പൊള്ളയായ വാക്കുകളിൽ വീണു എഴുത്തു മരിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ച ഇന്നു സുലഭമാണിവിടെ.ഈ കൂട്ടത്തിലെ പൊയ് വാക്കുകൾ കേട്ട് മതി മറന്നു സ്വയം ഒരു കവി എന്ന ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇത്തരം കുറിപ്പെഴുത്തുകാരിൽ . ഫലം കൂട്ടരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം പുസ്തകം ഒന്നോ രണ്ടോ പുറത്തിറക്കി കാവ്യസാഹിത്യ ലോകത്ത് താനുമൊരു സംഭവമായി എന്ന ധാരണയോടെ കുറച്ചു കാലം നിലനിന്നു അസ്തമിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ അധികമുണ്ടങ്കിൽ ഒരു എഡിഷനും കൂടി ഇറക്കി കൂടുതൽ ഭാവനാസ്വർഗ്ഗത്തിൽ വീണു എഴുത്തു നശിക്കുകയും ഞാനെന്ന ധാർഷ്ട്യം മുന്നിൽ നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു എഴുത്തുകാരന്റെയും സർവ്വോപരി ഭാഷയുടെയും അപചയമാണ്.
         ഇവിടെ ഡോ. അനിയുടെ 45 കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ദലമർമ്മരങ്ങൾ . ശ്രീ പാർവ്വതിയുടെ അവതാരികയും കെ. ആർ മീരയുടെ ആശംസയുമായി ഈ കവിതകൾ വായനക്കാരെ തേടിയെത്തുന്നു. കവിതാ രചനയിലെ ആധുനിക സമ്പ്രദായവും പഴയ സങ്കേതവും ഒരു പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കവയിത്രി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് . പ്രകൃതിയോടും കാൽപ്പനികതയോടും സംവദിക്കുന്ന ഈ കവിതകൾക്കെല്ലാം വളരെ ശാലീനമായ ഒരു ഒതുക്കമുണ്ട്. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നിലനിർത്തുന്ന അർദ്ധവിരാമങ്ങൾ ആണ് ഭൂരിഭാഗം കവിതകളും . എഴുതി മുഴുമിക്കാതെ , പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു . പലപ്പോഴും തോന്നിയത് തുടക്കത്തിലെ നാലുവരി കവിതയും പിന്നതിനെ തുടർന്നു വരുന്നവ ആ നാലുവരിയിൽ നിന്നും തൃപ്തയാകാതെ ഒരു കവിതയെന്നാൽ കുറച്ചു കൂടി വേണ്ടതല്ലേയെന്ന ചിന്തയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കപ്പെടുന്ന വരികളും ആയാണ്. വായനയുടെ അപര്യാപ്തയാകാം ഒരു പക്ഷേ കവിത വരുത്തിത്തീർക്കലിലേക്കു നയിച്ച ഘടകം.  നല്ല ഭാഷയും , ആശയവും അവതരണ ചാരുതയും കൈവശമുണ്ട്. കൂടുതൽ വായിച്ചു കുറച്ചെഴുതുകയും എഴുതുന്നവ നന്നായി ഒന്നു മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു കവയിത്രിയെ ലഭിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എഴുത്തുകൾ നല്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു എഡിറ്റർ ഇല്ലായ്മയും വായനയിൽ വിഷയമാകുന്നുണ്ട്. ചെരാതും ചിരാതും തമ്മിലുള്ള വാക് വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും എഴുത്തുകാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പിഴവാണ്. അത്തരം പിഴവുകൾ നല്ലൊരു എഡിറ്റർ വിചാരിച്ചാൽ തിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
       ഭാഷയുടെ കരുതലും പ്രയോഗവും എഴുത്തുകാരൻ അവശ്യം അറിയേണ്ട വസ്തുതയാണ്. ലൈക്കും പുകഴ്ത്തലുകളും എഴുത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ അല്ല. ഓരോ എഴുത്തുകാരും അതു തിരിച്ചറിയട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷകളോടെ സസ്നേഹം ബി.ജി.എൻ വർക്കല