Saturday, May 7, 2016

കടലാസുപുലി


അവൾ കുറിക്കുന്നു പീഡനങ്ങൾ തൻ
സഹനപർവ്വം കടന്നെത്തിയ പാതകൾ.
അവയിലൊന്നിലും കാണുന്നതില്ലൊരു
ചെറുകല്ലുകൊണ്ടവളവരെയെറിയുന്നതും .
അവൾ കുറിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ തിന്മതൻ
കരിമുഖങ്ങളെ തലയറുക്കുവാൻ ഘോരം .
കുളിർപകരുന്നൊരു മുറിയിലെ തല്പത്തി -
ലലസമായ് ശയിച്ചുകൊണ്ടെന്നുമേ !
..... ബിജു ജി നാഥ് വർക്കല ........

No comments:

Post a Comment