Sunday, November 24, 2013

പുരുഷമേധം


മണ്ണ് പെണ്ണിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു
നിനക്കും എനിക്കും അധികാരമില്ല
തുണി ഉടുക്കാനും കന്യകയാകാനും
രാവിൽ കതകടച്ചൊന്നുറങ്ങുവാനും.

ആകാശം കടലിനോട് പറഞ്ഞു
നമ്മുക്ക് മറയ്ക്കാനാകില്ല നഗ്നത
കീറിമുറിച്ചു വരുന്നോരീ കൗതുക
കണ്ണുകൾ തുരന്നു കളയും വരെ.

കാഴ്ചകളിലും കൌതുകങ്ങളിലും
കണ്ണുകൾ തുറന്നുവച്ചവൻ പറഞ്ഞു
എനിക്ക് പതിച്ചു തന്നതാണിത്
എന്നിൽ നിന്നും വന്നവളാണ് നീ.

അകത്തു ഭൂതക്കണ്ണാടി വച്ചരിക്കുന്നു
താടിനരച്ച കുശാഗ്രബുദ്ധികൾ
ഇനിയേതാകാശം ,കടൽ , മണ്ണ്
ഇനിയെന്താണെനിക്ക് ചവിട്ടി നില്ക്കാൻ ?
--------------ബി ജി എൻ വർക്കല

No comments:

Post a Comment