Tuesday, April 24, 2012

തിരിഞ്ഞു നോട്ടം

വിരിയും പൂക്കളിൽ മണമുണ്ടെന്നാൽ
ശലഭമതു മോഹിക്കാമൊ?
ഇരുളും പകലിനു സൗന്ദര്യമുണ്ടെൽ
കടലതു മോഹിക്കാമൊ?
നിറയും കണ്ണിൽ നീറും മൗനം
കവിളിനു തണുവാകും പോൽ
നിറമേഴും മഴവില്ലായ് ഞാൻ
പതിയെ മറഞ്ഞീടാം...
ഇതു ഞാൻ പുൽകും മഞ്ഞില്-
പുതച്ചൊരു പകലിനുഷ്ണപരാഗം.
------------------ ബി ജി എന്‍ 

No comments:

Post a Comment