Thursday, March 5, 2015

കരുണാ വാരിധി

കുടിയിലെ പട്ടിണി മാറാന്‍
കെട്ടിയോന്റെ കുടി മാറാന്‍
കെട്ടിച്ചുമന്നു മലകേറുന്നുണ്ട്
പൊങ്കാലയിട്ട് മടങ്ങീടുവാന്‍ !
ഇഷ്ടം നേടി മനസ്സു നിറച്ചു
പുണ്യമേന്തി വീടണയുമ്പോള്‍
ഇറ്റ് വറ്റിനു വേണ്ടി കരയും
ദീന വയറുകള്‍ മിഴി തുറക്കുന്നതും
പൂരപ്പാട്ട് അകമ്പടി നല്‍കും
മുതുകെല്ലിന്‍ തായമ്പകയേറ്റി
നെഞ്ചു നീറി വിളിച്ചീടുന്നു വീണ്ടും
പൊങ്കാലചൂട് മാറാത്ത ദേവി തന്‍
കല്യാണ രൂപത്തെ ആര്‍ത്തമായ് .
----------------------ബി ജി എന്‍

No comments:

Post a Comment