Tuesday, March 3, 2015

ക്ഷണികം

വിജയരഥികള്‍ തന്‍ ലോകത്ത് മരുവും
നമ്ര ശിരസ്കരാം ജീവിത നിഴലുകള്‍
അരനാഴിക മുന്നേ നാളമണയുവാന്‍
കൊതിയോടെ പായുന്നോരീയലുകള്‍
-------------------ബി ജി എന്‍ വര്‍ക്കല

No comments:

Post a Comment