Sunday, January 19, 2014

ചുംബനം


 

ഉമ്മവച്ചു പഠിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളെ
നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം .
സ്നേഹത്തിന്റെ മൃദു ചുംബനം മുതൽ
കാമത്തിന്റെ ചുടു ചുംബനം വരെ
നിങ്ങൾ മേയുന്ന താഴ്വരകൾക്ക്
നാണത്തിന്റെ ചുവന്ന നിറം .
ദന്തക്ഷതമേറ്റ നിരവധി
ചുണ്ടുകളുടെ ശാപവും
തിണർത്ത കവിളുകളുടെ ദുഖവും
നിങ്ങളെ അമരത്വം
നൽകുമ്പോൾ
ചുവന്നു തുടുത്ത
മുലച്ചുണ്ടുകൾ നിങ്ങളെ
നോക്കാനാകാതെ  മിഴിയൊളിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ .
നിങ്ങൾ കീഴടക്കാത്ത
മഹാമേരുക്കളുണ്ടോ ?
നിങ്ങൾ ഊളിയിടാത്ത
സമുദ്രങ്ങളും .
എങ്കിലും ഉമ്മകളെ
നിങ്ങളെയെന്തിനു ഭയക്കുന്നു
ഇന്നുമീ ചുണ്ടുകൾ ?
--------ബി ജി എൻ

No comments:

Post a Comment