Thursday, March 29, 2012

അമ്മയും കുഞ്ഞുംഒരു കുഞ്ഞു പൂവിന്റെ
ചൊടിയില്‍ നിന്നടരുന്നു
ഒരു കുഞ്ഞു തുള്ളി മധുരം ..!
ഹിമശൈല മുടിയിലായ്
പതഞ്ഞു പടരുന്നു
ഒരു കുഞ്ഞരുവിയായ് നുരകള്‍ ..!
ഇമകളെ ധ്യാനമാം
ആകാശനീലിമ
മൃദുവായ് തഴുകിടും മൌനം .!
പിറകിലായ്‌ പകലിന്റെ
ദീപം കരിന്തിരി
പുകയായ് മറഞ്ഞു തുടങ്ങി .
ഒരു കൈ പുറകിലായ് ഭൂമി -
തന്‍ മാറിലെക്കാഴ്ത്തി
മറുകയ്യില്‍ പുഷ്പത്തിന്‍
ഭാരവുമായവള്‍ മരുവുമ്പോള്‍ .
പ്രകൃതി നിശബ്ദം
കാറ്റും തണുക്കുന്നു
അളകങ്ങള്‍ ചുരുളഴിക്കുന്നു
ഒരു ചിത്രശലഭം പോല്‍
കുഞ്ഞു പൂവിരലുകള്‍
പരതുന്നു ശൈലങ്ങള്‍ തന്‍
മിനുസമം പ്രതലങ്ങളിലൂടെ
ഒരു പുഞ്ചിരി മറച്ചൊരാ 
ചുണ്ടുകള്‍ നിര്‍ലജ്ജം
വാനിലെക്കുയരുന്നു മന്ദം .
----------ബി ജി എന്‍ ---------------
      
    
       

No comments:

Post a Comment