Sunday, October 18, 2015

തിരുമുറിവുകൾ


വിടരാൻ മടിയോടെ മുകുളങ്ങൾ
ഗർഭപാത്ര ഭിത്തിയിൽ
തലതല്ലിക്കരയുന്നൂ .
ജീവനെടുക്കെന്നലറിക്കരയുന്നു
പെണ്ണായി പിറക്കാൻ
ഒരു നാടു തേടുന്നു.
ചിരിക്കുന്നു ദില്ലി
ചിരിക്കുന്നു കേരളം
പിടയുന്ന പൂവുടൽ നക്കി
തുടയ്ക്കുന്നു ചുണ്ടുകൾ .
അറിവാളികൾ കുരയ്ക്കാൻ മറക്കുന്നു
എഴുത്താളികൾ പ്രണയപ്പനിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു.
മത രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ മാംസത്തിൽ പുളയ്ക്കുന്നു.
തപിക്കുന്നു മാതൃഹൃദയങ്ങൾ
പിടയുന്നടിവയറുകൾ
കേഴുന്നു മാപ്പു നൽകാൻ
പെണ്ണുടലുകൾക്കു ജന്മമേകില്ലിനിയുമെന്നു
കാൽ പിടിച്ചു തേങ്ങുന്നു.
--------------------------------ബിജു.ജി.നാഥ്.
( ലജ്ജ തോന്നുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂവാനാകാതെ പോകുന്നതിൽ)

1 comment: