Friday, April 10, 2015

അനാഥര്‍

നമ്മുടെ ആകാശത്തിനു കാലുകള്‍ നഷ്ടമാകുന്നു
നാം വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെടുന്നു ആഴങ്ങളില്‍
ഒഴുക്കില്‍ പെട്ട രണ്ടിലകളായി ജീവിതനദിയില്‍
നമ്മള്‍ ഒന്നിച്ചും വേര്‍പെട്ടും താഴേക്കൊഴുകുന്നിന്നു.
------------------------------------ബിജു ജി നാഥ്

No comments:

Post a Comment