Thursday, May 11, 2017

വീഴ്ചയുടെ മധുരം

തൂവൽ പൊഴിയും പോലെ
നിൻ സ്മേരം വിടുമ്പോൾ
ഓർക്കാതൊരു വസന്തം
കൂടെ വരും പറയാതെ .
പക്ഷേ, ഒരു വലിയ കാറ്റിൽ
പറന്നു പോകുന്നത്രയും
ലളിതമായാണ് ചില വാക്കുകൾ
ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും തള്ളിയിടുക.
വീഴ്ചക്കൊരു മധുരമുണ്ട്.
ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ മാത്രം
വീഴുന്നതുവരെയറിയാത്ത
മൂഢതയുടെ മധുരം...!
... ബി.ജി.എൻ വർക്കല

No comments:

Post a Comment