Friday, March 24, 2017

നിറം മാറ്റം

എത്ര വേഗത്തിലാണ് ബദാംമരം
ഇലകൾ പൊഴിച്ചതും തളിർത്തതും.
അടയാളങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച
ഉണക്കിലകളെയും കൊണ്ട്
കാറ്റെത്ര വേഗത്തിലാണ് പോയത്.
മഴകൊണ്ട് കഴുകി
മണ്ണും മരവും ശുദ്ധമായപ്പോൾ
പഴയതൊന്നും കാണ്മാനില്ല.
ഇനി നിറയെ പൂക്കും.
കായകൾ കൊണ്ടു നിറയും.....
തല്ലിയലച്ചു വീണു മണ്ണിലടയാളമിടും
പിന്നെയും ......
* ബി.ജി.എൻ വർക്കല *

1 comment: