Thursday, July 9, 2015

ഇഷ്ടം

നിറഞ്ഞു തുളുമ്പും നിൻ മാറിൽ
ഒരു കുഞ്ഞു പൈതലാകുവാൻ
വിടർന്ന നിൻ മിഴികളിൽ എന്നും
മഴവില്ലാകുവാൻ ജന്മങ്ങൾ തേടുന്നു.
--------------------ബി ജി എൻ  

1 comment: