Friday, June 2, 2017

നിലവിളികള്‍ക്കു കാതോര്‍ക്കാം ...... തോമസ്‌ ചെറിയാന്‍

നിലവിളികള്‍ക്കു കാതോര്‍ക്കാം (കഥകള്‍ )
തോമസ്‌ ചെറിയാന്‍
ഒലിവ്
വില : 70 രൂപ

കഥകള്‍ക്ക് കവിതകളേക്കാള്‍ ഭംഗിയുണ്ടാകും എന്നൊരു സംഗതി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് . പക്ഷെ അവ വിസ്താരഭംഗിയും വിവരണപാടവവും കൊണ്ട് മാത്രം കരഗതമാകുന്ന ഒന്നാണ് . നോവല്‍ ഒരു ജീവിതം അപ്പാടെ വിശാലമായി പറിച്ചു നടല്‍ ആണ് . കഥകള്‍ ആ ജീവിതത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തരൂപം മാത്രം . കവിത അതിന്റെ രൂപകങ്ങളും . . പലപ്പോഴും കഥകള്‍ വായിക്കാന്‍ ആണ് വായനക്കാരന്‍ കൂടുതല്‍ താത്പര്യം കാട്ടുക. പരത്തിപ്പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടുന്ന സൌന്ദര്യ ഭയം ആകാം അതിനെ ഗുളികരൂപത്തില്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ വായനക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് .
തോമസ്‌ ചെറിയാന്‍ എഴുതിയ ദേശാഭിമാനിയിലും മറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പതിനാലു കഥകള്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ സേതു വിന്റെ ആമുഖത്തോടെ ആണ് ഒലിവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് . ഇതില്‍ പതിനാലു കഥകളും പല തലത്തില്‍ നിന്നുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം . എങ്കിലും പൊതുവായി ഒരു ഐക്യരൂപം അതായത് എഴുത്തുകാരന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തല്‍ ഓരോ കഥയിലും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ശ്രീ തോമസ്‌ ചെറിയാന്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രസ്ഥാവനകളോ അല്ലെങ്കില്‍ ചിത്രീകരണങ്ങളോ ആണ് ഓരോ രചനയിലെയും വായനകള്‍ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കല്‍ ആണ് . ഓരോ വസ്തുതയും പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തുകയാണ് . വാക്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു ഉറപ്പില്ലായ്മ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു .
ഇവയിലെ പല കഥകളിലും കുടുംബങ്ങളിലെ പുരുഷ മേല്ക്കൊയ്മയിലെ ആണ്‍ ചിന്തകള്‍ കൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബത്തെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് കഥാകൃത്ത്‌ . അസംതൃപ്തരായ കുടുംബങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് ഓരോ കുടുംബപശ്ചാത്തലവും . ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ അസുരക്ഷിതത്വങ്ങള്‍ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ , അവയില്‍ പെട്ടുഴലുന്ന മനസ്സുകള്‍ ഇവയാണ് മിക്കവാറും കഥകളുടെ പശ്ചാത്തലം . ആധുനികജീവിതത്തിന്റെ ഇന്ന് പഴകിയ ഒരു വസ്തുതയാണ് എങ്കിലും ചാറ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ അത്ര പഴകാത്ത വസ്തുതകള്‍ തുറന്നുകാട്ടുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുംപോലെ കുട്ടികളുടെ ജനനം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ആധുനികവത്കരണ മനോഭാവത്തെയും അങ്ങനെ പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവവൈകല്യങ്ങളെയും നല്ല രീതിയില്‍ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കഥാകൃത്ത്‌ . ഫണ്‍ റെയ്സ് എന്ന കഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ പണ്ട് ഗ്രീസിലെ കൊളോസങ്ങളില്‍ നടന്നിരുന്ന അടിമ മനുഷ്യരോട് കാട്ടിയ ക്രൂരതകളെ ഓര്‍മ്മ വരുന്നുണ്ട് . ഭാവനസംബുഷ്ടവും അതെ സമയം എഴുതാനുള്ള വൈക്ലബ്യവും ഒരുപോലെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ ഈ കഥകളില്‍ കാണാന്‍ കഴിയും . കൂടുതല്‍ മനോഹരങ്ങളായ കൃതികള്‍ മലയാളത്തിനു സമ്മാനിക്കാന്‍ കഴിയട്ടെ ഈ എഴുത്തുകാരന് എന്ന ആശംസകളോടെ ബി. ജി . എന്‍ വര്‍ക്കല

1 comment:

  1. പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല...
    പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നന്നായി
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete