Saturday, September 19, 2015

ഒഴുക്കിലകൾ


പ്രണയനദിയിൽ നാം രണ്ടിലകളായി
അലകളിൽ അലസമൊഴുകുന്നുവൊ!
വിരലുകൾ തമ്മിൽ കൊരുത്തും,
ചുണ്ടുകളെ തേനുണ്ണാൻ വിട്ടുമീ-
ഇരുകരകളെ ലജ്ജിപ്പിച്ചകലും
പേരില്ലാത്ത രണ്ടിലകൾ നാം .

മതിവരാത്ത ജീവിതദാഹത്താൽ
പുളിനങ്ങളിൽ തടഞ്ഞൊട്ടു നിന്ന്
ഗതിമാറിയൊഴുകുവാൻ വഴികൾ തേടുന്നവർ .

ഒഴുകിയകലുവാനശക്തമായ് ഒട്ടിട
പുണരുവാനിടം തേടിയൊളിച്ചുമേ
അകലുവാനാകാതെ മേൽക്കുമേൽ
ഇറുകെയാഴങ്ങളിൽ നങ്കൂരമിട്ടുനാം
ഒഴുകുകയാണ് സമയനദിയിലായ്
കടന്നുപോകും തീരങ്ങൾക്ക് സമാന്തരം.
--------------------------------------ബിജു ജി നാഥ് 

1 comment: